Technické informace

Popis stávajícího stavu:

Stávající multifunkční objekt Nad Opatovem 2140 sloužil převážně ubytovacím účelům. Stavba byla rozdělena na tři propojené objekty tvořící jeden hmotový celek. Objekt A byl hlavní výšková část stavby a sloužil pro přechodné ubytování. Stávající ubytovací jednotky byly dispozičně uspořádány jako dvoupokojové se společným hygienickým zázemím pro oba pokoje a společnou kuchyní a jídelnou pro celé podlaží. V 1. a 2. podlaží objektu A byly umístěny kancelářské prostory, sloužící jako provozní zázemí objektu a působil zde odbor sociální péče a zdravotnictví ÚMČ Praha 11. V jednopodlažním objektu B byla umístěna bytová jednotka v nevyhovujícím stavu. Objekt C měl dvě nadzemní podlaží a byla zde umístěna hlavní vstupní hala do objektu, kancelářské prostory, restaurace a školicí středisko pracovní agentury.

  • Počet ubytovacích jednotek: 193
  • Počet ubytovaných: 772
  • Počet bytových jednotek: 1
  • Celková kancelářská plocha: 765 m2
  • Vybavení a služby: 950 m2

 

Popis navrženého stavu:

Objekt A

Navržené stavební úpravy spočívají ve změně dispozice ubytovacích jednotek jejich sloučením. Tím dojde k úpravě počtu ubytovacích jednotek na podlaží ze stávajících dvanácti dvoupokojových jednotek na deset. Z důvodu zvýšení standardu ubytovacích jednotek pro dlouhodobější ubytování budou jednotky doplněny o kuchyňský kout. Nová struktura ubytovacích jednotek na podlaží je 1 jednotka 4+kk, 4 jednotky 3+kk a 5 jednotek 2+kk.

Ubytovací část objektu obsahuje celkem 16 ubytovacích jednotek umožňujících užívání osobami s omezenou schopností pohybu, tj. 9 % z celkového počtu 174 ubytovacích jednotek. Ve 3. – 18. nadzemním podlaží je upravena jedna ubytovací jednotka na každém podlaží. Ubytovací jednotky a zejména koupelny budou vybaveny v souladu s vyhláškou č. 398/2009 Sb.

Začleněním některých nevyužívaných společných prostor (kuřárny) došlo k navýšení ubytovací plochy jednotlivých jednotek. V současné době nevyužívaný prostor původně společenského sálu ve 20. podlaží bude přebudován na dvě ubytovací jednotky loftového typu. Stávající prostory zdravotnického zařízení v 15. NP budou navráceny původní ubytovací funkci ve stejném standardu jako ostatní podlaží.

1. a 2. podlaží je využíváno jako kanceláře, v 1. podlaží je umístěno provozní zázemí objektu a ve 2. podlaží pak Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ Praha 11.

Objekt B

Revitalizace prostoru objekt B spočívá ve stavební úpravě stávajícího nevyhovujícího bytu na kancelářské prostory. V rámci těchto prostor je navržena školící místnost pro 15 osob a zasedací místnost pro cca 12 osob.

Nové kancelářské prostory spolu s kancelářemi v 1. a 2. podlaží objektu A jsou uvažovány pro využití Městským úřadem Prahy 11.

Objekt C

Úpravy v objektu C spočívají v revitalizaci vstupní haly objektu, rekonstrukci provozu restaurace a zřízení jednacího sálu městské části Praha 11 o kapacitě cca 80 osob. Do 2. podlaží objektu C bude zřízen bezbariérový přístup do restaurace a jednacího sálu výtahem v zrcadle schodiště.

  • Počet ubytovacích jednotek: 174
  • Počet ubytovaných: 487
  • Počet bytových jednotek: 0
  • Celková kancelářská plocha: 1033 m2
  • Vybavení a služby: 335 m2

Ubytovací kapacita zvláštního určení: 16 ubytovacích jednotek tj. 9 % všech ubytovacích jednotek je určeno pro osoby s omezenou schopností pohybu

Základní kapacita objektu se navrženými stavebními úpravami zásadně nemění.

Aktuality

všechny aktuality