Historie objektu

Stávající multifunkční objekt Nad Opatovem 2140 sloužil převážně ubytovacím účelům. Stavba byla rozdělena na tři propojené objekty tvořící jeden hmotový celek.

Objekt A je hlavní výšková část stavby a sloužila pro přechodné ubytování. Stávající ubytovací jednotky byly dispozičně uspořádány jako dvoupokojové se společným hygienickým zázemím pro oba pokoje a společnou kuchyní a jídelnou pro celé podlaží. V 1. a 2. podlaží objektu A byly umístěny kancelářské prostory, sloužící jako provozní zázemí objektu a působil zde odbor sociální péče a zdravotnictví ÚMČ Praha 11.

V jednopodlažním objektu B byla umístěna bytová jednotka v nevyhovujícím stavu.

Objekt C měl dvě nadzemní podlaží a byla zde umístěna hlavní vstupní hala do objektu, kancelářské prostory, restaurace a školicí středisko pracovní agentury.

  • Počet ubytovacích jednotek: 193
  • Počet ubytovaných: 772
  • Počet bytových jednotek: 1
  • Celková kancelářská plocha: 765 m2
  • Vybavení a služby: 950 m2

Aktuality

všechny aktuality