Náhradní umístění kontejneru na sklo


13.9.2019

V ulici Nad Opatovem byl opětovně umístěn kontejner na sklo. Silniční správní úřad určil Dopravně inženýrským opatřením náhradní místo.

Situace je znázorněna na fotografiích níže.

Aktuality

všechny aktuality