Přijatá usnesení Zastupitelstva MČ Praha 11


7.12.2020

Na 17. jednání Zastupitelstva městské části Praha 11 byla přijata dvě usnesení související s rekonstrukcí bývalé ubytovny Sandra. Zaprvé se jedná o Rozpočtové opatření č. 105/20 – zvýšení rozpočtu o investiční dotaci z rozpočtu HMP (Fondu rozvoje dostupného bydlení na území HMP) na akci Revitalizace multifunkčního objektu Nad Opatovem 2140 “Sandra” (číslo usnesení 0003/17/Z/2020) a dále se jedná o Rozpočtové opatření č. 114/20 – zvýšení rozpočtu o návratnou finanční výpomoc a uzavření dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci na projekt Revitalizace multifunkčního objektu Nad Opatovem 2140, SANDRA (číslo usnesení 0004/17/Z/2020). Tato usnesení naleznete níže v PDF.

Usnesení ZMČ 0003/17/Z/2020

Usnesení ZMČ 0004/17/Z/2020

Aktuality

všechny aktuality