Informace o průběhu stavby za měsíc červen 2020


25.7.2020

Výňatek dokončených stavebních úprav za měsíc červen:

 • vodorovné rozvody a nové stoupačky kanalizace na jižní straně budovy A ve stávajících šatnách (v 10.-16. nadzemním podlaží (dále jen “NP”).),
 • začátek montáže odvětrání stávajících hygienických jader (v 5.-7. NP),
 • montáže hrubých tras silnoproudé kabeláže chodby bytů a koupelen + WC (ve 4. NP),
 • bourání otvorů stávající šachty WC,
 • provádění přizdívek kuchyně a instalační příčky (v 19.-20. NP),
 • montáž stoupačky VZT č. 5 – odvětrávání chodby,
 • přizdívky, obezdívky z Ytongu tl. 100, 125 mm objekt A (v 19.-20. NP),
 • SDK obklady stoupaček ZTI, chodbičky bytů, konstrukce hygienických jader budovy A,
 • zdění omítka niky jádra J3, celá výška budovy objekt A,
 • vyzdívky hygienických jader z Ytongu tl. 100 mm, (ve 3. NP) objekt A,
 • omítky stěn, stropů, štukování (v 15.-16. NP)
 • sekání obkladů, lepidla hygienických jader 1. NP, vývoz, likvidace odpadu,
 • rozvody slaboproudu ERO (ve 2.-4. NP), STA, optika (ve 2.-5. NP),
 • rozvody silnoproudu – osazování rozvaděčů RE – stoupačka zemnění zárubní koupelen obj. A, rozvody (v 1. PP) pro stoupačku č.1,
 • Omítky stěn, stropů, štukování (v 16. NP – 20. NP),
 • a další práce.