Informace o průběhu stavby z 3. 8. 2019


3.8.2019

  • Likvidace azbestu
  • Demontáž všech podlahových krytin a jejich odvoz na skládku
  • Demontáž truhlářských výrobků a jejich odvoz na skládku
  • Zakrývání kamenných podlah
  • Vytvoření staveništního rozvodu pro napojení na elektřinu a vodovod

Plně funkční s revizemi už jsou oba nákladní fasádní výtahy.

Proběhl vnitřní pasport budovy.

Aktuality

všechny aktuality