Další fotografie dokončené vzorové bytové jednotky v Nové Sandře!


14.11.2020

Na přiložených fotografiích si můžete prohlédnout jak zhruba bude za rok vypadat bydlení v Nové Sandře, kterou právě rekonstruujeme!

 

Ubytovací komplex Sandra je panelový dům z roku 1984 s konstrukčním systémem železobetonových panelových stěn a stropů od 1. až po 20. patro. Stropní konstrukce jsou v jednom směru pnuté a jsou provázané se stěnovými konstrukcemi. S ohledem na tuto skutečnost je probíhající rekonstrukce značně prostorově limitována a zároveň je potřeba postupovat se stejnou pečlivostí jako při jakékoliv rekonstrukci panelové výstavby z 80. let. Zde v tomto případě s vyššími nároky s ohledem na povahu výškové budovy, která je na území ČR celkem unikátní.

 

Cílem městské části je již přežitý a morálně i technický zastaralý standart ubytování z minulého režimu pozvednout na standart 21. století. Standard ubytování byl i z hlediska prostorových nároků úplně jinde než dnes. Proto tvoříme širší nabídku velikostí jednotek 2+kk, 3+kk a 4+kk na jednotlivých podlažích. Ale stále půjde o sociální bydlení a tomu odpovídá navržený standard vybavení. Ve 20. patře jsou pak navrženy nově 2 velkorysé nájemní ubytovací jednotky 3+kk a 4+kk z původních prostor společenského sálu, u kterých počítáme s běžným komerčním nájemním. Vzhledem k výhledu věříme, že bude o bydlení v těchto dvou jednotkách velký zájem. Vyšší nájemné z nich umožní o to více dotovat nižší nájemné u jednotek v nižších patrech určených pro sociální bydlení.

 

Naším cílem je nabídnout ubytovací jednotky v dobré kvalitě za rozumné nájemné,

několika skupinám obyvatelstva, které obecně jako nepočetnější skupiny budou vyžadovat určitou formu podpory ze strany státu či samosprávy. Jedná se o:

▪ Seniory, a to o nejstarší skupiny seniorů ve věku 75+

▪ Mladé rodiny, které potřebují pomoct k osamostatnění se od rodičů

▪ Zaměstnanci veřejného sektoru (sestřičky, hasiči, policisté, učitelé nebo úředníci)

 

V souvislosti s tím jsme si nechali již zpracovat analýzu ze které vyplývá doporučení složení bytových jednotek. Podle ní by tři pětiny bytového fondu objektu Sandra, konkrétně 104 jednotek, připadalo na zvýhodněné komerční bydlení s jistou mírou podpory mladých rodin do 35 let věku s tím, že by žadateli mohli být, jak bezdětní mladí, tak i páry s dětmi. Jedna pětina bytových jednotek, tj. 35, by bylo využito pro potřeby seniorského bydlení. Desetina bytového fondu Sandry by sloužila pro potřeby veřejného zájmu, tedy celkem 18 jednotek různých dispozic pro zaměstnance veřejného sektoru. Zbývající desetina ubytovacích jednotek by byla určena pro sociálně potřebné, konkrétně 17. Mezi ně by měly patřit třeba i děti z dětských domovů, které dospěly a potřebují se postavit na vlastní nohy.

 

Toto rozdělení umožňuje zajištění bytových potřeb jednotlivých cílových skupin a zachování ekonomické životaschopnosti projektu. Nejmenší byty pronajímané za nejnižší téměř symbolické nájmy slouží v rámci dotovaného bydlení potřebným skupinám obyvatelstva, jež MČ Praha 11 na základě svých politik podporuje, tedy seniory a sociálně potřebné. Větší byty jsou pronajímány za sice vyšší, ale stále výhodné nájemné a část bytů za zvýhodněné nájemné opět s realizací opodstatněné podpory určité specifické části obyvatelstva.

 

Návrh současného řešení rekonstrukce se týká pouze stavebních úprav interiéru a nezasahují do stávajícího architektonicko-technického řešení obálky budovy. Před zahájením vlastních bouracích prací bylo navržena a provedena demontáž a likvidace určených konstrukčních prvků s obsahem azbestu.

 

Řešení architektonicko – technického řešení obálky budovy je předmětem samostatné projektové přípravy, která v současné době probíhá a bude předmětem samostatné soutěže na zhotovitele.

 

Ing. Ondřej Prokop

Místostarosta pro majetek, investice a podporu podnikání

Aktuality

všechny aktuality